Dziękujemy za zainteresowanie naszym newsletterem.
W celu otrzymania najnowszych informacji na temat nowych produktów i usług firmy Viega, prosimy o wypełnienie formularza.

 

 

Deklaracja o ochronie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, w związku z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami o ochronie danych (w Polsce w szczególności z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). W każdym momencie mogę wycofać zgodę wypisując się z newslettera.
Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Viega Holding GmbH & Co. KG (zwana także skrótowo „Viega”, w Polityce Prywatności firmy). Adres korespondencyjny: Viega Holding GmbH & Co. KG, Viega Platz 1, 57439 Attendorn, +49 (0) 2722 61-0, webmaster@viega.de. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Firma VIA Consult GmbH & Co. KG, Pan Karsten Kunde, +49 2761 837511, datenschutz@viega.de.
Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) i nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane są przez okres prenumeraty. Wnioskodawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zamówienia. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.